หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 35 71 51
2 001 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 35 56 50
3 004 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 32 57 50
4 005 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 41 74 53
5 006 โรงเรียนตะพานหิน 74 196 116
6 008 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 21 36 30
7 007 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 25 59 35
8 013 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 68 144 92
9 016 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66 164 90
10 018 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 21 33 28
11 025 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 28 63 43
12 026 โรงเรียนวังกรดพิทยา 20 37 25
13 027 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 11 30 17
14 028 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 21 47 29
15 029 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 37 62 53
16 031 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 40 73 56
17 030 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 65 141 95
18 033 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 31 47 37
19 034 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 25 48 37
20 035 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 85 233 126
21 036 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 41 109 67
22 037 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 54 138 81
23 038 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 52 103 70
24 041 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 40 108 65
25 039 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 20 55 33
26 002 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 49 83 65
27 011 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 15 36 26
28 021 โรงเรียนเมธีพิทยา 28 79 39
29 042 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 37 80 56
30 020 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 66 136 101
31 019 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 19 52 33
32 003 โรงเรียนจันทวิทยา 9 13 12
33 012 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 67 135 103
34 015 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 16 74 30
35 017 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 9 11 11
36 022 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 14 21 17
37 024 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 27 15
38 040 โรงเรียนหัวเฉียว 9 14 12
39 044 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 27 45 35
40 045 โรงเรียนอนุบาลวชิร 16 26 24
41 023 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 27 61 41
42 014 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 20 73 32
43 009 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 30 42 37
44 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 46 139 59
รวม 1499 3331 2177
5508

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649 อีเมลล์ anuvat_13@hotmail.com ไอดีไลน์ anuvat13 เฟสบุ๊ค Tee Anuvat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]