หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66 61 93.85% 3 4.62% 1 1.54% 0 0% 65
2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 85 52 65% 22 27.5% 5 6.25% 1 1.25% 80
3 โรงเรียนตะพานหิน 74 52 73.24% 12 16.9% 6 8.45% 1 1.41% 71
4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 66 51 77.27% 5 7.58% 5 7.58% 5 7.58% 66
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 68 46 68.66% 10 14.93% 11 16.42% 0 0% 67
6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 65 36 56.25% 19 29.69% 5 7.81% 4 6.25% 64
7 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 52 31 65.96% 9 19.15% 5 10.64% 2 4.26% 47
8 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 54 30 57.69% 14 26.92% 6 11.54% 2 3.85% 52
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 46 29 64.44% 8 17.78% 6 13.33% 2 4.44% 45
10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 67 24 37.5% 24 37.5% 12 18.75% 4 6.25% 64
11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 41 24 61.54% 7 17.95% 6 15.38% 2 5.13% 39
12 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 49 23 48.94% 12 25.53% 8 17.02% 4 8.51% 47
13 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 40 22 56.41% 5 12.82% 6 15.38% 6 15.38% 39
14 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 40 20 50% 13 32.5% 5 12.5% 2 5% 40
15 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 37 19 55.88% 6 17.65% 6 17.65% 3 8.82% 34
16 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 37 18 51.43% 10 28.57% 4 11.43% 3 8.57% 35
17 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 41 17 48.57% 7 20% 8 22.86% 3 8.57% 35
18 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 35 16 47.06% 11 32.35% 6 17.65% 1 2.94% 34
19 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 27 16 59.26% 4 14.81% 4 14.81% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 32 15 46.88% 6 18.75% 8 25% 3 9.38% 32
21 โรงเรียนเมธีพิทยา 28 15 57.69% 6 23.08% 2 7.69% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 25 12 50% 5 20.83% 2 8.33% 5 20.83% 24
23 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 21 12 57.14% 3 14.29% 6 28.57% 0 0% 21
24 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 30 11 39.29% 8 28.57% 7 25% 2 7.14% 28
25 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 28 10 37.04% 6 22.22% 8 29.63% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 35 9 26.47% 18 52.94% 2 5.88% 5 14.71% 34
27 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 31 9 32.14% 10 35.71% 6 21.43% 3 10.71% 28
28 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
29 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 15 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
30 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 25 8 33.33% 10 41.67% 2 8.33% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 27 8 29.63% 8 29.63% 8 29.63% 3 11.11% 27
32 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 20 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนอนุบาลวชิร 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนวังกรดพิทยา 20 6 31.58% 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 19
35 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 21 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
36 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 19 5 26.32% 5 26.32% 8 42.11% 1 5.26% 19
37 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 21 5 25% 3 15% 7 35% 5 25% 20
38 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 20 4 23.53% 2 11.76% 7 41.18% 4 23.53% 17
41 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนจันทวิทยา 9 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนหัวเฉียว 9 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
44 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 9 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649 อีเมลล์ anuvat_13@hotmail.com ไอดีไลน์ anuvat13 เฟสบุ๊ค Tee Anuvat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]