วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.33 เงิน 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 5
6 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 52.67 เข้าร่วม 6
7 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 5
6 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.67 เงิน 6

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 5
6 เขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 6
7 โกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 7
8 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 8
9 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 4
5 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 4
5 หนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 5
6 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 6
7 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 5
6 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 5
7 โกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 7
8 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
9 ปวีณาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
10 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
11 วิสุทธิศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
13 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
14 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
15 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
16 เขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
17 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
5 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
6 ปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
7 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
8 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
9 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
10 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 4
5 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 4
6 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 6
7 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 7
8 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
10 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
11 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
12 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
13 เขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8
14 โกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 8

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
5 พนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
6 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
7 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
8 หนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
9 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4
10 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 4

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.8 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 5
6 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 6
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.1 เงิน 7

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.8 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.66 ทอง 4
5 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.5 เงิน 5
6 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 พยุหะวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.33 เงิน 4
5 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.16 ทอง 4
5 วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 5
6 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 6
7 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 7
8 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 4
5 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.33 ทองแดง 5
6 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.66 ทองแดง 6
7 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.33 เงิน 4
5 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.66 ทองแดง 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 4
5 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.33 เงิน 5
6 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.83 ทองแดง 6
7 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.33 ทองแดง 7
8 ปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 8
9 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.33 เงิน 4
5 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 99.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.61 เงิน 4
5 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.79 ทองแดง 5
6 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.28 ทองแดง 6
7 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.76 ทองแดง 7
8 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.19 ทองแดง 8
9 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.39 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.76 ทองแดง 4
5 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98.05 ทอง ชนะเลิศ
2 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.04 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.82 เงิน 4
5 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.06 เงิน 5
6 วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.06 ทองแดง 6
7 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.9 ทองแดง 7
8 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.79 ทองแดง 8
9 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.81 ทองแดง 9
10 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.06 ทองแดง 10
11 ลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.89 ทองแดง 11

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.9 เงิน 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.79 เงิน 5
6 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.98 เงิน 6
7 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.13 ทองแดง 7
8 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 8
9 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 8
10 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 8
11 วิสุทธิศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
12 เขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 99.36 ทอง ชนะเลิศ
2 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.37 ทองแดง 4
5 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 99.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.11 ทอง 4
5 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.21 เงิน 5
6 วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.52 เงิน 6
7 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.34 ทองแดง 7
8 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.28 ทองแดง 8
9 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.97 ทองแดง 9
10 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.34 ทองแดง 10
11 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.98 ทองแดง 11
12 ปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 12
13 ลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 12

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.66 เงิน 4

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 4
5 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.3 เงิน 5
6 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.5 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

การงานอาชีพ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.8 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 4

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 4
5 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 5
6 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 6
7 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 7
8 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 8
9 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 9
10 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 9
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 11
12 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 11
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 4
5 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 5
6 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 6
7 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 4
5 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 4
6 ช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 6
7 พนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 6
8 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 8
9 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 8

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 4
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 5
6 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 โพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 4
5 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 5
6 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 6
7 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 7
8 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 8
9 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 4

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน ชนะเลิศ
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.6 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.2 ทอง 4
5 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.8 เงิน 5
6 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.2 เงิน 6
7 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
9 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
10 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.2 ทอง 4
5 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.8 เงิน 5
6 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.6 เงิน 5
6 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.4 เงิน 6
7 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.4 เงิน 6
8 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 8
9 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.4 ทองแดง 9

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.6 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.4 ทอง 4
5 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.8 ทอง 5
6 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.2 เงิน 6
7 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.6 เงิน 7
8 ปวีณาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 4
5 ปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.9 เงิน 5
6 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 6
7 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.8 เงิน 7
8 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
9 พนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน ชนะเลิศ
2 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 4
5 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 5

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน ชนะเลิศ
2 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 เขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.6 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 วิสุทธิศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.2 ทอง ชนะเลิศ
2 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.5 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.99 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.82 เงิน 4
5 พระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.49 เงิน 5
6 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.32 ทองแดง 6
7 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.49 ทองแดง 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.56 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.53 เงิน 4
5 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.16 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.06 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
กลุ่ม : นครสวรรค์ กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ