หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 พ.ย. 2559
-
19 686 ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
20 687 ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
21 688 เขียนแบบ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
22 689 เขียนแบบ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
23 690 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
24 691 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
25 692 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-
26 693 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 15 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]