เมนูหลัก

 
หน้าแรก
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

  ติดต่อประสานงาน
--------------------------------
โทรศัพท์ : 054-335-067
                 083-002-8431
โทรสาร :   054-335-065
E-mail : sillapa66@gmail.com
Line : ศิลปหัตถกรรม '66

--------------------------------

สพป. :  054-335-067
สพม. :  054-350-790
เฉพาะทาง : 054-228574
--------------------------------
 
  สถานที่พักประเภทต่างๆ
ที่พักประเภทโรงแรม
ที่พักประเภทโรงเรียน
ที่พักประเภทวัดและอื่น ๆ
ที่พักประเภทสำรองฉุกเฉิน
 
  แหล่งท่องเที่ยวและจุดบริการประเภทต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
สถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟ
สถานีตำรวจและสถานพยาบาล
 
 

 
  ที่พักฉุกเฉิน
https://goo.gl/LkNOYQ (คลิก)
 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง คลิกที่นี่  
 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกทีนี่

 
  สามารถติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้ที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตรงข้ามกับอาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หรือติดต่อผ่าน Facebook
 
 

 
  ขอเชิญสมัครกลุ่มไลน์รายงานเส้นทางเดินทาง,การจราจร,ภาพบรรยากาศการจัดงาน
โดยคลิกที่ http://line.me/R/ti/g/5ngRBxBSW3 หรือคลิกที่ ศิลปหัตถกรรม 66
 
  สถานที่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
เส้นทางการเดินทาง
เส้นทางวังเหนือ
เส้นทางแพร่
เส้นทางเชียงใหม่
เส้นทางเชียงราย
เส้นทางกรุงเทพ
 
  ศูนย์ประสานงานหลักฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร ศูนย์ที่ 1(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
 1. นายสมบูรณ์   สันชมพู       ประธานศูนย์           089-8548735
 2. นายชนินท์      บุญมี          รองประธาน             089-5589254
 3. นายสุเทพ      ทับบำรุง        เลขานุการ              087-9920717
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ศูนย์ที่ 2
 1. นายจิรวัฒน์    ปัญญา         ประธานศูนย์            085-7143593
 2. นายสุรชัย       กิมาคม        เลขานุการ               086-6734566
 3. นายณชพัฒน์  ธิแก้ว          ผู้ช่วยเลขานุการ       081-4697667
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพ – ลำปาง
 1. นายประพันธ์  รินพล          ประธาน                  087-1875665
 2. นายสมจิตร    ธรรมจิต       เลขานุการ
เส้นทางที่ 2 เชียงใหม่ – ลำปาง
 1. นายผจญ       ติ๊บประสอน   ประธาน                  081-8823052
 2. นายภูชิชย์      ทาวงศ์มา    เลขานุการ               087-1813271
เส้นทางที่ 3 แพร่ – ลำปาง
 1. นายใจชาย     ปัณณะพงษ์   ประธาน                  081-7658339
 2. นายวาด        ปวงรัก           เลขานุการ
เส้นทางที่ 4
 1. นายวิสุทธ์      สุขรัตน์           ประธาน                  089-5544826
 2. นายอภิศักดิ์    ปิ่นแก้ว          เลขานุการ               087-1856901
 
  กำหนดการแถลงข่าวและประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
     เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 11.30-12.00 น. พิธีแถลงข่าวการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่/ศูนย์การศึกษาพิเศษที่แจ้งเข้าพักแล้ว พักที่โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.054-225 802
หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ(สพป./สพม.) คลิกที่นี่
หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่
 
  กำหนดการ
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559 (ปิดระบบโอน 24.00 น.)
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดคลิกที่นี่
 
 
  การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอ
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล (โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
  หนังสือราชการเชิญตัวแทน สพป., สพม. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดคลิกที่นี่
 
   
"เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ก้าวสู่สากล"
 
   รายการแข่งขันเพลงคุณธรรม ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ไม่ให้ใช้เพลงที่แต่งเอง ให้ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยเพลงที่ใช้แข่งขันต้องเป็นเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวาง มีข้อส่งสัยติดต่อ ศน.อัญชลี โทกุล โทรศัพท์ 097-918-7195  
  หนังสือราชการเชิญตัวแทน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด คลิกที่นี่
 
  สถานที่แข่งขัน สพป.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 • นักบินน้อย สพฐ.
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 • หุ่นยนต์
 • นาฏศิลป์
 • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
 • คอมพิวเตอร์
 • ดนตรี (วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559)
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยกเว้น กิจกรรมลูกเสือ)
 • กลุ่มสาระฯ สังคมฯ (ยกเว้น ละครประวัติศาสตร์)
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://goo.gl/maps/sSgkyk7cPyK2
----------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
2. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
       รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนที่โรงเรียน : https://goo.gl/maps/ifuByM5BAqK2
------------------------------ ------------------------------------------- ---------------------------
3.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
      รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • ทัศนศิลป์
แผนที่ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) : https://goo.gl/maps/GoKz51Za1zQ2
---------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------
4.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
      รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
 • กลุ่มสาระสังคมฯ (ละครประวัติศาสตร์ และ ละครคุณธรรม)
แผนที่โรงเรียน : 
--------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------
5. สพป.ลำปาง เขต 2
รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
--------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------
*** รายละเอียดติดต่อ สพป.ลำปาง เขต 1 (รายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์การแข่งขัน ส่วนของ สพป.) ***
 
  คำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน http://gg.gg/49tdh
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน http://gg.gg/49te6
 
  ประชุม ผอ.เขต, ตัวแทนเขตและจับสลากอันดับการแข่งขัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  ประกาศ
รายการ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เป็นไปตามกำหนดการเดิมและกิจกรรมรายการต่างๆ เหมือนเดิม
 
  สถานที่แข่งขัน สพม.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • ดนตรีสากล (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559)
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://goo.gl/maps/sSgkyk7cPyK2
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
2.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 • สังคมศึกษา
แผนที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยาhttps://goo.gl/maps/199QCiwqnem
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------
3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์
 • ทัศนศิลป์
 • คอมพิวเตอร์
 • สภานักเรียน
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  : https://goo.gl/maps/FT1RZp2Rd542
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • ภาษาไทย
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • นาฏศิลป์
 • หุ่นยนต์
 • YC
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แผนที่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  : https://goo.gl/maps/jfBK4goeajP2
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ดนตรีไทย
 • กิจกรรมลูกเสือ
แผนที่  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร  : https://goo.gl/maps/WknccDdQxpK2
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
6.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 • คณิตศาสตร์
แผนที่  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  : https://goo.gl/maps/f7JC2xE8a212
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

*** รายละเอียดติดต่อ สพม.35 (รายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์การแข่งขัน ส่วนของมัธยม) ***
 
  ประสานงานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0856944500
 • นายกพล เมืองยศ โทร 054-335-067
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
สอบถามเรื่องที่พักโรงแรม
 • 087-1738047 (ก๋วยเจ๋ง)
 
   
  ติอต่อประสานงานเรียนร่วม (054-217128)
 • นายอดิสร พวงทอง โทร. 081-992-7236
 • นายเจษฎา จักรแก้ว โทร. 089-262-2174
 • นายทองคำ ชุ่มวิจารณ์ โทร. 089-146-2789
 
   
  ติดต่อการแข่งขันโรงเรียนเฉพาะทาง โทร. 054-228-574
 • นางสุรัญจิต วรรณนวล โทร. 081-568-6969
 • นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ โทร. 088-269-5135
 • นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง โทร. 095-598-9740
 
 


 
  ติดต่อประสานงานระดับมัธยมศึกษา
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
 • ศน.สรวง ศรีแก้วทุม โทร 0815685296 เมล์ : suangsr@gmail.com
คณิตศาสตร์
 • นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย โทรศัพท์ 0882602670 เมล์:madam.uu@gmail.com
ดนตรีสากล ดนตรีไทย
 • นายประสิทธิ์ ภูมาศ โทร.083-5812484 เมล์:sithphu@gmail.com
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
 • นางสาวพิชญา. คำปัน โทร 0830317882 เมล์ : pitchaya86@gmail.com
สังคม
 • ศน.รชฏ กันทะรัญ โทร 0898385333 เมล์ : rosesornorbannok@gmail.com
ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์
 • ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง โทร O996177068 เมล์ : srijantarat.kw@gmail.com
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • น.ส.ลดาวัลย์ ขุมคำ โทร 091-0766880 เมล์ : ladawan1702@gmail.com
วิทยาศาสตร์
 •  ศน.สุดาภรณ์ สืบสุติน โทร 0817844778 เมล์ : suebsutin@gmail.com
หุ่นยนต์
 • ศน.ชนินทร์ วรรณมณี โทร 0811803000 เมล์ :  nin2510@gmail.com
ภาษาต่างประเทศ
 • ศน.รุ่งรัตน์ มองทะเล โทร.0857170833 เมล์.pebook20@yahoo.com
 
 
 
  ติดต่อประสานงานระดับประถมศึกษา
ปฐมวัย
 • นายประยูร  เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 084-3668425
 • นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6947799
 • นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 084-4811058
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 • นายสมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ประธาน โทร. 081-9502959
 • นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้ประสานงาน โทร. 087-1821895
 • นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา เลขานุการ โทร. 086-1850871
ศิลปะ-ดนตรี
 • นายมานะ  ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ ประธาน โทร. 089-9558130
 • นายศักดิ์  แสงบุญเรือง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสันทราย รองประธาน โทร. 087-1791439
 • ดร.วัชรี  เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-0231675
 • นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เลขานุการ โทร. 098-7476476
 • นายกำธร  สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร.086-1824579
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 • นายสมพร  นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธาน โทร. 081-8830046
 • ดร.สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 081-1798954
 •  นางอัญชลี  โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก  เลขานุการ โทร. 081-5959733
สังคมศึกษา
 • นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธาน โทร. 083-3188428,086-9130290
 • นางสาวอัญชลี  โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 097-9187195
 • นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เลขานุการ โทร. 081-8842340
วิทยาศาสตร์
 • นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธาน โทร. 081-0295601
 • นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6236902
 • นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  เลขานุการ โทร. 092-7021577
 • นางเยาวลักษณ์  เกสรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขาฯ 088-2600866
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ สภานักเรียน YC)
 • นายชัยชนะ  สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธาน โทร. 084-3786497
 • นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-4315921
 • นายชาติณรงค์  มณีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัววัง  เลขานุการ โทร. 081-8846867
กิจกรรมภาษาไทย และหนังสือเล่มเล็ก
 • นายวินัย  แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา ประธาน โทร. 094-6352754
 • นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-3562784
 • นางอำไพ  ผัดวัง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา เลขานุการ โทร. 086-1902626
 • นางรัตนา  ขันธพร ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา (มิตรภาพ14) ผู้ช่วยเลขาฯ  081-7065099
 • นางเพลิน  สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 081-0321822
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 • นายอานนท์ สายคำฟู ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เชลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 081-7961976
 • นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-1404453
 • นายวรเดช  ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง เลขานุการ โทร. 081-1621536
การงานอาชีพ
 • นายสมบัติ  สิริวงค์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธาน โทร. 093-1370318
 • นางศรีจันทร์  ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1925623
 • นางดาวเรือง  คชพรหม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เลขานุการ โทร. 083-8667769
 • นายมนู  คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 083-4786747
หุ่นยนต์
 • นายบุญเรือง  นันตะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 3 ประธาน โทร. 090-1196450
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 • นายวสันต์  แปงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 086-2244825
 • นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 089-4337356
สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ประธาน โทร. 081-7841036
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 •  นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 081-1122393
 •  นางสาวส่องหล้า ภักดีวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-4725609
คณิตศาสตร์
 •  นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 085-7105929
 •  นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 089-7597975
 • นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
 • นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 087-1746548
ภาษาต่างประเทศ
 • นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ประธาน โทร. 083-3188428
 • นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร.081-2880605
 • นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) เลขานุการ โทร. 081-3862334
 • นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 091-3792221
 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 088-2747828
3. สพป. ตาก เขต 1 สมยศ ต่ายแก้ว 0979979863
4. สพป. ตาก เขต 2
5. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นายสมหมาย ลอดชะ 0817270607
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ 086-2356961
8. สพป. น่าน เขต 1 นางอรวรรณ ติลสาร 0827655162
9. สพป. น่าน เขต 2 นางมยุราพร อินไชย 093-1327646
10. สพป. พะเยา เขต 1 นายบุญเรียบ มองมูล 0897584979
11. สพป. พะเยา เขต 2 นายปิยนาถ ชาวน่าน 0882605939
12. สพป. พิจิตร เขต 1 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844
13. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200
14. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 0819626965
15. สพป. พิษณุโลก เขต 2 ลำพึง อ้นหนู 0898585411
16. สพป. พิษณุโลก เขต 3 นายวินัย ปานโท้ 0871975605
17. สพป. ระดับภาคเหนือ นายกฤษฎา มณีเชษฐา 0882540968
18. สพป. ลำปาง เขต 1
19. สพป. ลำปาง เขต 2 นายวุฒิการ เมธานันท์ 08-4949-6090
20. สพป. ลำปาง เขต 3 นางทานตะวัน มะโนพงศ์ั์พันธ์ 0899564047
21. สพป. ลำพูน เขต 1 นางนิลวรรณ ศรีเรือน 081-9501577
22. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 083-7659192
23. สพป. สุโขทัย เขต 1 นายชนินทร์ สุรินแก้ว 0892659907
24. สพป. สุโขทัย เขต 2 นายมุนินทร มาตมุงุคุณ 0991402228
25. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายคำรณ จวนอาจ 088 2782087
26. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ 0931356098
27. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ 0892722286
28. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นายวิเชียร จันทร 0959589995
29. สพป. เชียงราย เขต 1 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
30. สพป. เชียงราย เขต 2 อนุรักษ์ พรมเลข 0995624494
31. สพป. เชียงราย เขต 3 น.ส.โสภาพร ไสยแพทย์ 0816038531
32. สพป. เชียงราย เขต 4 นายพงศธร ช่างปัด 0882604705
33. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 สาธิยา ยิ่งโยชน์ 089-2640-689
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ 084-5014596
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 บัวจันทร์ สุริโย 0849855951
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ 081-2877539
38. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ 0845590211
39. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ 08-0508-9945
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นางพจรินทร์ จันทึง 0869276082
41. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
42. สพป. แพร่ เขต 1 เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442
43. สพป. แพร่ เขต 2 นายสุวิณ เทพสาธร 0817649098
44. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
45. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า 0828949529

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. ระดับภาคเหนือ
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม 0992691519
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 นายธวัชชัย ใหม่ศรี 0637899991
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ 0904658751
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 นายประธาน ลิปตะสิริ 0923403134
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย 0895590542
7. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 นายอิศราวิทย์ จริยา 0861838868
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นางธัญญรัตน์ เทศมี 0617957337
9. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 นายสมชาย แผ่อำนาจ 0987986893
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 1
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ 0826425962
12. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย 0884025891
13. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก 0899503768
14. สพม. เขต 36 พะเยา นางสาวจารุณี ขันใจ 0817193381
15. สพม. เขต 36 เชียงราย นายชนกันต์ กิจรักษ์ 0910711109
16. สพม. เขต 37 น่าน 1 นายภาสกร กติยา 085-6247575
17. สพม. เขต 37 น่าน 2 นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
18. สพม. เขต 37 แพร่ 1 นางสาว วณิชชา แม่นยำ 083-0835220
19. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางวารุณี อรุณ 0908933585
20. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366
21. สพม. เขต 38 ตาก 2 นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ 0807176647
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 นางสาวภัทร์วดี มูลดี 0953067345
23. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 นายสายันต์ อินต๊ะกัน 0895680911
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายเอกกมล เรืองเดช 0872044725
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161
26. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 นางสาววราศิณี สวนสอน 0972976394
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นายดิเรก ดาสี 0897033721
28. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นายวันดี กุมภาพันธ์ 084-811-1008
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย 0910103336
31. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร 0921941194
32. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร นายหยก มีผิว 0841799637
33. สพม. เขต 41 พิจิตร นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
34. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147
35. สพม. เขต 42 อุทัยธานี นางสาวลัดดา คฤหปาน 0898395959
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 38 ตาก 1 6-7 ตุลาคม 2556
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2559
3 สพม. เขต 35 ลำปาง 2 30-31 สิงหาคม 2559
4 สพป. ลำปาง เขต 2 5-6 กันยายน 2559
5 สพม. เขต 35 ลำปาง 3 8-9 กันยายน 2559
6 สพม. เขต 35 ลำพูน 10 กันยายน 2559
7 สพม. เขต 36 พะเยา 14-16 กันยายน 2559
8 สพป. แพร่ เขต 2 17-18 กันยายน 2559
9 สพป. อุทัยธานี เขต 2 18-19 กันยายน 2559
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 20-21 กันยายน 2559
11 สพป. น่าน เขต 1 22-23 กันยายน 2559
12 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 23-25 กันยายน 2559
13 สพป. พะเยา เขต 1 24-25 กันยายน 2559
14 สพป. เชียงราย เขต 3 24-25 กันยายน 2559
15 สพม. เขต 41 พิจิตร 24-25 กันยายน 2559
16 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 24-25 กันยายน 2559
17 สพป. เชียงราย เขต 2 24-25 กันยายน 2559
18 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 24-25 กันยายน 2559
19 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 24-26 กันยายน 2559
20 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26-27 กันยายน 2559
21 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 26-27 กันยายน 2559
22 สพป. น่าน เขต 2 0 ตุลาคม 2559
23 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 3-4 ตุลาคม 2559
24 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 5-7 ตุลาคม 2559
25 สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 6-7 ตุลาคม 2559
26 สพม. เขต 42 อุทัยธานี 6-7 ตุลาคม 2559
27 สพป. พะเยา เขต 2 6-7 ตุลาคม 2559
28 สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 6-7 ตุลาคม 2559
29 สพป. พิษณุโลก เขต 3 10-11 ตุลาคม 2559
30 สพม. เขต 36 เชียงราย 25-27 ตุลาคม 2559
31 สพป. สุโขทัย เขต 1 26-30 ตุลาคม 2559
32 สพป. ตาก เขต 1 26-28 ตุลาคม 2559
33 สพม. เขต 37 แพร่ 1 27-29 ตุลาคม 2559
34 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 29-30 ตุลาคม 2559
35 สพป. สุโขทัย เขต 2 4-6 พฤศจิกายน 2559
36 สพป. พิจิตร เขต 2 4-6 พฤศจิกายน 2559
37 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 4-6 พฤศจิกายน 2559
38 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 4-6 พฤศจิกายน 2559
39 สพป. พิจิตร เขต 1 4-5 พฤศจิกายน 2559
40 สพป. เชียงราย เขต 1 6-8 พฤศจิกายน 2559
41 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 7-8 พฤศจิกายน 2559
42 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 7-11 พฤศจิกายน 2559
43 สพป. พิษณุโลก เขต 2 8 พฤศจิกายน 2559
44 สพป. ลำพูน เขต 1 9-10 พฤศจิกายน 2559
45 สพป. อุทัยธานี เขต 1 10-11 พฤศจิกายน 2559
46 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 10-16 พฤศจิกายน 2559
47 สพป. แพร่ เขต 1 12-13 พฤศจิกายน 2559
48 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 13-15 พฤศจิกายน 2559
49 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 13-14 พฤศจิกายน 2559
50 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
51 สพป. พิษณุโลก เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
52 สพป. ลำพูน เขต 2 15-16 พฤศจิกายน 2559
53 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 15-17 พฤศจิกายน 2559
54 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 15-16 พฤศจิกายน 2559
55 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 16-17 พฤศจิกายน 2559
56 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 17 พฤศจิกายน 2559
57 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 19 พฤศจิกายน 2559
58 สพป. ระดับภาคเหนือ 13-16 ธันวาคม 2559
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2,960
เมื่อวาน 2,910
สัปดาห์นี้ 8,827
สัปดาห์ที่แล้ว 20,638
เดือนนี้ 47,451
เดือนที่แล้ว 85,432
ปีนี้ 1,091,791
ทั้งหมด 2,157,229